uggame> PUBG> Steam/Steam

【Giá cả ưu đãi】Hoan nghênh lập team♛
Share Collect

Game Server:PUBG-Steam-Steam

Login method: Auto-login

 • Hour

  5.00 UGold

 • Whole Night

  3 UGold/Hour

 • 10Hrs

  3.6 UGold/Hour

5.00  UGold = 0.3
USD

TWD

MYR

HKD

SGD

CNY

THB

PHP

USD

VND

Deposit: No deposit
Try Now

Account info User Review(0

 • Min rent hours

  3Hour

 • Deposit

  No deposit

Details

PUBG yêu cầu cấu kình cao , nếu bạn lần đầu chơi phải tài game trước ,vì thế tính toán thời gian thuê nhá

Screenshot

Copyright © UG Game.Trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.